Strömsborg genomgår ständigt nya förbättringar. Vi sköter om våra hus och
vill att området ska vara tillgängligt för fler.  

1.

Båthuset har fått nya väggar och tak. Det ska hålla för många stormar.

2.

Gångvägar byggs i området för att öka tillgängligheten för så många som möjligt.

PÅ GÅNG: