Vi planerar för Midsommardialog 2022 på Strömsborg torsdag 23 juni till lördag 25 juni.
Vi har bokat hela Strömsborg med alla hus, ca 50 sängplatser. Dessutom kan man tälta och vi kan ta emot några husvagnar. Temat för dagarna blir: ”Yttre och inre gränser”. Mer information och info om anmälan kommer!
Arrangörer: Brobygge, Equmeniakyrkan/Stockholm, Bilda.

Midsommarbild.jpeg

Välkommen till Midsommardialog 2022!