top of page

HISTORIEN OM STRÖMSBORG

Berättelsen om Strömsborg börjar med berättelsen om den unga flickan Lotten Hagelin (1856–1920), söndagsskollärarinnan som grundade ett sommar-paradis och donerade en förmögenhet som ett grundkapital. 

Lotten-med-tja%CC%88narinnor_web_edited.
Lotten m far_web.jpg

Lotten var känd för sin gudfruktighet och blick för behövande på olika sätt. Hon bjöd personligen in sina gäster till Strömsborg, där hon ordnade utflykter och morgon- och aftonböner. Hon var försynt och ville inte tränga sig på – gästerna skulle få vila. Själv arbetade hon från morgon till kväll, men började alltid med ett tidigt morgondopp.

   Lotten Hagelin avled på sitt älskade Strömsborg i september 1920. På våren samma år hade hon fått reda på att hon led av ”magkräfta” och att det inte fanns någon bot.

”Det hon ägde hade blivit hennes –
inte för att hon själviskt skulle njuta av det,
utan för att hon skulle få glädja andra.”

Stiftelsen och syftet

1906 köpte Lotten Hagelin de första tomterna ute på Rådmansö. Efter det att stiftelsen bildats 1910 började Lotten genast bjuda in gäster till sommarvila på Strömsborg. 

   Skogshyddan ingick i köpet som arrendatorsbostad. Det stora herrgårdslika huset vid grinden, Elim, togs i bruk 1911 och totalreno-verades 2019. Pilgrimsro stod klart 1913 och på 1920-talet blev behovet av fler hus större. Sjöhaga invigdes 1926 och Almberga 1930. Lillstugan vid badstranden var från början en sjöbod som invigdes 1945. Husen har genom åren moderniserats och fått el och avlopp. Men den ursprungliga charmen finns kvar och många av de originalmöbler Lotten valde finns också kvar. I varje entré hänger Lottens Ledstjärnor inramade.      

   I dag drivs Stiftelsen Strömsborgs vilohem av en styrelse bestående av personer med varierande kyrklig bakgrund. Stiftelsen vill beakta den vision som Lotten Hagelin en gång hade.

   I syfte att utveckla arbetet i enlighet med syftet i stadgarna, har stiftelsen ingått ett fördjupat samarbete med Hela Människan – som med sin ekumeniska grund, kompetens och diakonala inriktning kan bidra till utvecklingen på Strömsborg. Tillsammans vill stiftelsen och Hela Människan att Strömsborg ska fortsätta vara en levande plats för vila, sociala insatser och samhällsutveckling. Vi vill också att det ska vara en plats för kyrkor som vill utveckla kyrkans diakonala uppdrag genom att till exempel arrangera stilla dagar, pilgrimsvandringar och samtals- och dialogmöten.

 

2010 fyllde stiftelsen Strömsborgs Vilohem 100 år. Stiftelsen har en önskan om att utöka sitt samarbete med fler aktörer och nätverk. I linje med det är ni välkomna att bidra och att använda detta paradis!   

Strömsborg_ny grind.jpg

Den nya vackra grinden till Strömsborg, med den nya informationstavlan till vänster.
Det nyrenoverade huset Elim ligger bakom till vänster. 
På området finns 6 andra hus utspridda på ett område lika stort som 22 fotbollsplaner. 

Stro%25CC%2588msborg_Lotten_ma%25CC%258A

I början av 1900-talet var ”Borgen” sommarställe för Lotten och hennes far. Hon hade tidigt förlorat både sin mor och två systrar och när Lottens far dog ärvde hon en förmögenhet som hennes far tjänat ihop genom fastighetsaffärer i Stockholm. 

   Lotten köpte första tomten 1906 och huset ”Borgen” (som byggdes 1905) köpte hon 1909. Hon fortsatte sedan att köpa mark i området och lät bygga hus efter hus. Lottens intresse var inte att i första hand äga attraktiv skärgårdsmark, utan hon hade en vision om att platsen skulle användas så den kom många till del. Hon hade bland annat sett behov hos missionärer från olika delar i världen som kom hem för att vila, men som oftast inte hade en egen bostad i Sverige. Hit kunde de nu få komma för vila och rekreation. 

   1910 bildade hon den ekumeniska stiftelsen Strömsborgs Vilohem som kunde göra det möjligt för hennes vision att leva vidare. Strömsborg fick bli den plats för kyrkligt anknutna personer, som annars inte hade möjlighet att betala för vila och rekreation.

T v: Lotten med sin far Johan Peter Hagelin, 1902.

Nedan: Lotten omgiven av sina trotjänarinnor.

bottom of page